Team

                             
Katja Reich                                                          Gudrun Makombo

Dipl. Ing. Architektin                                             Dipl. Ing. Architektin
E-Mail                                                                  E-Mail                               
Raphael Rölle                                                       Katja Roth

M. Sc. Architektur                                                 Dipl. Ing. Architektin
E-Mail                                                                   E-Mail

 

                             
Philipp Luitjens                                                     Katja Casper
Bauzeichner / B.Sc Architektur                            Sekretärin
E-Mail                                                                   E-Mail